שירות דרופל מטעם "פרקטיקול"

העסק שלך זקוק לאתר דינמי? יש לך אתר שצריך שדרוג? רוצה לעבור למערכת דרופל?

מומלץ למלא כאן את כל הפרטים ונחזור במהרה.

פרטי התקשרות עמך

(נא להמשיך למלא את הפרטים בתיבה משמאל: סוגי שירות רצויים) ->

סוגי שירות רצויים

נא לציין גם האם מדובר באתר בשפה אחת (עברית, אנגלית וכדומה) או באתר מרובה-שפות.

ביכולתך להוסיף הסברים מה ברצונך שיהיה דומה לאתרים המובאים כדוגמא, מה יהיה שונה, וכדומה.

מתן אינדיקציה לגבי המחיר שעשוי להידרש עבור השירות.

קובץ עד 1 מגה-בייט עם אחת מהסיומות הבאות: txt, odf, rtf, doc, rar, zip

למשל: צילומי מסך, שרטוטים כיצד ייראו עמודים שונים, וכדומה. אם יש בידך יותר מתמונה אחת, ביכולתך לאגד את כל התמונות לקובץ מכוון מסוג rar או zip ולצרפו. גודל מקסימלי לקובץ המועלה: 2 מגה-בייט.

Drupal webform. Permalink: http://practicall.co.il/1/node/544