מונחים בדרופל

מונחי דרופל

מה זה node, טקסונומיה, ישות, סוג תוכן, פריט תוכן, שדות, תיבות, תפקידים... ומה זה שעון עצר? מילון למונחי דרופל.

רשמתי את המונחים הנפוצים ואת ההגדרה של כל אחד. לגבי התרגום של מונחים רבים יש הרבה חילוקי-דעות ואין כאן קביעה חד-משמעית מה נכון. חלק מהתרגומים שלי וחלק של חברות וחברי קהילת דרופל ישראל. ניתן למיין או לחפש את המונח באמצעות CTRL+F על-מנת למצוא את כל התקריות שלו ברשימה. אמיר.

השם בעברית השם באנגלית שמות אחרים
אזור Region מקום בדף בו ניתן להכניס פריטי מידע מסוג תיבות. למשל, כותרת עליונה, כותרת תחתונה. האזורים נקבעים בערכת העיצוב.
ארגומנט Argument פרמטר ערך המועבר באמצעות הנתיב וקובע מהם הנתונים שיוצגו בדף. בדרופל הערך מועבר למסד הנתונים דרך רכיבים המצויים בדף על-מנת לשאוב את הנתונים הרלוונטיים.
גריין Teaser תקציר המילים הראשונות, תמונת אצבע, וכדומה מתוך פריט תוכן המשתמשים כתקציר לשם גירוי הגולש לקרוא את פריט התוכן במלואו. בדרופל, ברירת המחדל היא יצירה אוטומטית של גַּרְיָן על פי מספר התווים הרצוי. ניתן לדרוס את הגריין ולרנדר את השדות השונים באופן אחר. (הגיבו: 1)
דף סגנון Style page CSS file קובץ עם סיומת css המכיל ערכים המגדירים לדפדפן כיצד להציג את המידע. דוגמאות לערכים: הצפה של תיבה משמאל לתיבה אחרת, צבע רקע, הכיוון אליו מיושר הטקסט, ועוד. בדרופל, דפי סגנון הנם חלק מרכיבים ומערכות עיצוב, אותם ניתן להתאים לאופן התצוגה הרצוי של כל אתר ואתר.
הורה Parent אם, אב עצם שהוא חלק מיחסים היררכיים בה יש לו "ילד". לדוגמא, פריט תפריט (ההורה) נפתח לפריטי תפריט נוספים (הילדים). דוגמא נוספת: ספר המכילים פרקים.
היבט View שאילתא השואבת מידע ממסד הנתונים ומגדירה באיזה אופן יש להציגו למשתמש. מאפשרת חיתוך ואיחוד של פריטי תוכן ופריטי מידע אחרים.
הרשאה Permission התרה למשתמש בעל תפקיד מסוים לבצע פעולה מסוימת. למשל בדרופל, התרה למשתמשים לא רשומים להוסיף תגובה. למשל בשרת, התרה לכתוב לקובץ מסוים.
טקסונומיה Taxonomy רכיב המאפשר תיוג וקטלוג של פריטי תוכן. אוסף של מונחי טקסונומיה מאוגד בתוך מילון.
יומן אירועים Event log רשימה של אירועים שקרו במערכת, מסודרים על-פי תאריך יורד. האירועים כוללים שגיאות ואזהרות וכן מידע אודות פעולות שנעשו במערכת. הרכיב watchgod (כלב שמירה) הוא הרכיב בדרופל שאחראי על הרישום המסודר של האירועים ביומן. בקיצור: יומן (log).
ילד Child בן, בת עצם שהוא חלק מיחסים היררכיים בה יש לו "הורה". לדוגמא, פריט תפריט (ההורה) נפתח לפריטי תפריט נוספים (הילדים). דוגמא נוספת: ספר המכילים פרקים.
ישות Entity טיפוס, קלאס, מחלקה שם כולל לכל מה שמחזיק מידע מסוים או מייצג עצם מסוים. ההגדרה מעורפלת כי מדובר במשהו גנרי מאוד, אפלטוני בטבעו. בדרופל 7 משתמשים במונח באופן מצומצם יחסית כאשר רוצים להתייחס בשם כולל לסוגי תוכן, משתמשים, תגובות, פרופילים וכולי. בתרשים מחלקות הישויות השונות הן המחלקות בתרשים.
כתובת URL URL שם הדומיין + הנתיב. למשל, http://example.com/article/4
ליבה Core אוסף הרכיבים הבסיסי המצוי בכל הפצה של דרופל, שעליו יכולים רכיבים אחרים להסתמך. דוגמא: הרכיב ספר.
לשונית Tab טאב החלק הנראה של כרטיס - נועד לבחירת "הכרטיס" שבשוליו היא מצויה. לשונית יכולה להיות בכל אחד מארבעת פאותיו של כרטיס. מספר כרטיסים מהווים יחדיו כרטסת. בדרופל 7 מופיעה כרטסת בתחתית דף העריכה של פריט תוכן ושל סוג תוכן. בכרטסת מוצגים הכרטיסים עם לשוניות בצד הכרטיס ולכן ניתן ללשוניות השם 'לשוניות אנכיות', vertical tabs.
מבנה קלט Input format אוסף של מסנני קלט, בסדר מסוים, הקובעים מה ההטמל שיישלח לדפדפן הלקוח לשם תצוגה של טקסט שהוזן.
מסנן קלט Input filter מנגנון המופעל לפני תצוגה של פריטי מידע. ניתן להשתמש בו על-מנת למנוע שימוש בתגיות הטמל שאינן מותרות וכן לשם הוספת תווים (כגון: סמיילי). עובד בשילוב עם מבנה קלט.
משתמש User גולש, לקוח-קצה גולש באתר אינטרנט. נחשב אנונימי אם לא ביצע כניסה לאתר (בדרופל המפתח המזהה שלו הוא אפס). נחשב כמשתמש רשום אם ביצע כניסה (ואז המפתח המזהה שלו הוא זה שניתן לו בעת ההרשמה לאתר).
ניווט Navigation מערכת של רכיבים העוזרים למשתמש להתמצא באתר ולמצוא את חפצו. דוגמאות: תפריטים, פירורי-לחם, מפת האתר.
נתיב Path הכתובת הפנימית של פריט מידע מסוים במערכת. למשל, article/4
סוג תוכן Conent Type בדרופל, אוסף תכונות המגדיר את מהותו של כל פריט תוכן שייווצר באמצעותו. דומה למחלקה (class) הקיימת בשפות תכנות מונחות-עצמים עצמן.
ספר Book אוגדן רכיב ליבה שמאפשר איגוד של פריטי תוכן לשם תצוגה המאפשרת דפדוף קדימה, אחורה ולמעלה בפריטים השונים.
ערכת עיצוב Theme תבנית עיצוב אסופה של קבצים המגדירים כיצד פרוס על הדף בדפדפן המידע שנשלח ללקוח. מכיל קבצים המגדירים מהם החלקים השונים, קבצים המגדירים מה הסדר בו יוצגו וקבצים המגדירים כיצד בדיוק יוצגו.
פקד הקשר Contextual Control צלמית הקטנה המופיעה בעת ריחוף מעל פריט מידע מסוים והמציגה פעולות - בתוך תפריט הקשר - הניתנות לביצוע לגבי אותו פריט. בדרופל 7 פקד ההקשר מופיע מעל פריטים כגון תיבה (ומופיעה פעולה המאפשרת לקנפג את אותה) או למשל מעל פריטי תוכן בתוך היבטים (ואז הפעולות האפשריות הן עריכה ומחיקה). כמובן, הפעולות אינן מוצגות אם לא קיימת הרשאה לבצען. בדרופל 6 ניתן להשיג את התוצאה באמצעות הרכיב contextual.
פרויקט Project הפצה של יכולות בקרב הקהילה לשם שימוש, תיקון וקידום. רוב הפרויקטים הנם רכיבים וערכות עיצוב. שם הפרויקט נכתב לאחר http://drupal.org/project והוא נושא, לרוב, את שם הרכיב העיקרי או ערכת העיצוב הראשית, בפרויקט. הפרויקט ניתן להורדה כקובץ מכווץ. לפרויקט אחד עשויות להיות מספר גירסאות.
פריט תוכן Content item Node מופע של סוג תוכן, פריט מסוג מסוים. למשל, פריט תוכן שמספרו 2 עשוי להיות מסוג תוכן 'כתבה'. הערה: המונח Content item (או פשוט Content) התקבע כשם ידידותי עבור המונח הטכני node ואין הוא מתייחס עוד לפיסות מידע שאינן nodes כגון תגובות. מחד, עשוי להיווצר בלבול אצל מי שעדיין לא מכיר את העגה הדרופלית, שכן גם תגובות הנן 'פריטי תוכן'. מאידך, יש בכך להצביע על ההתייחסות לתגובות כאל "לא ממש פריטי תוכן במלוא מובן המילה", קרי: תלושות בשל היותן נספחות לפריט תוכן "ממש".
פריסה Layout הפעולה והאופן לפיהם מסודרים אבני התצוגה השונות בדף. פריסה קיימת גם ברמת האתר בכללותו (בדרופל נקבעת על-ידי קובץ page.tpl.php) וגם עבור דפים מסוימים, בדרופל למשל באמצעות רכיב פאנלים.
רכיב Module אוסף של קובצי קוד המגדירים - בעצמם או בשילוב עם רכיבים אחרים - כיצד על המערכת לפעול לשם ביצוע פעולה מסוימת.
שדה Field יסוד לשמירת נתונים שאינו עומד בפני עצמו המצורף לסוג תוכן כלשהו. למשל, שדה טקסט, שדה תמונה, שדה וידאו, שדה טלפון, וכדומה. בדרופל 6 יש להוסיף את הרכיב CCK (ראשי-תיבות של Content Construction Kit) ובדרופל 7 השדות נוספו לליבת הקוד.
שעון-עצר Cron קיצור של chronograph - מתזמן פקודות לשרת לביצוע משימות שונות בהגיע הזמן, בכל מחזור של שעון העצר. דוגמא למשימה שיכולה להתבצע בעת הרצה כזו: שליחת עלון ל-X מנויים. בהשאלה, משתמשים במונח שעון העצר גם כאוסף כל המשימות עצמן, וכך, בהרצתו ידנית, גורמים לכל הפעולות להתבצע.
תיבה Block אחת הדרכים לבצע פריסה. אוסף נתונים המוצג במקום כלשהו בדף. שימוש קנוני בתיבות הנו הצבתן בטור לצד התוכן העיקרי באתר.
תפקיד Role הגדרה שמית לסוג מסוים של משתמשים. כל משתמש מוגדר כבעל תפקיד אחד או יותר. לכל תפקיד ניתן להוסיף הרשאות המתאימות לאופי הפעולות אותן מותר לאותו סוג מסוים של משתמשים לבצע.
Drupal report. Permalink: http://practicall.co.il/1/node/644